Лого
Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести Нови Пазар

Организационе јединице

    О нама:

               Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti u Novom Pazaru počela je sa radom 26.12.1975.g. na inicijativu Ministarstva zdravlja.Raspolaže sa 180 bolesničkih postelja. Bogata je izvorima termo-mineralnih voda, čija je temperatura na izvorištu 52c. stepena i povoljno ...

    Вести